Navigationsweiche Anfang

Navigationsweiche Ende

Call for Papers: „Pop-Narratology: Social, Historical and Political Perspectives on Pop Cultural Narratives" (Deadline: 01.04.2014)

5. Wuppertaler Graduiertenforum Narratologie (19. bis 21. Juni 2014, Bergische Universität Wuppertal)

More information: here